Preise Sprachschule Santiago - Iria Flavia

Kurspreise Iria Flavia

Preise Standardkurs/Intensivkurs

Dauer Standardkurs
20 Lekt./Wo
Intensivkurs
25 Lekt./Wo
20172018
20172018
1 Woche
EUR  175.–EUR  175.–
EUR  235.–EUR  235.–
2 Wochen
EUR  350.–EUR  350.–
EUR  470.–EUR  470.–
3 Wochen
EUR  480.–EUR  480.–
EUR  660.–EUR  660.–
4 Wochen
EUR  640.–EUR  640.–
EUR  880.–EUR  880.–
5 Wochen
EUR  775.–EUR  775.–
EUR  1'075.–EUR  1'075.–
6 Wochen
EUR  930.–EUR  930.–
EUR  1'290.–EUR  1'290.–
7 Wochen
EUR  1'085.–EUR  1'085.–
EUR  1'505.–EUR  1'505.–
8 Wochen
EUR  1'240.–EUR  1'240.–
EUR  1'720.–EUR  1'720.–
9 Wochen
EUR  1'395.–EUR  1'395.–
EUR  1'890.–EUR  1'890.–
10 Wochen
EUR  1'550.–EUR  1'550.–
EUR  2'100.–EUR  2'100.–
11 Wochen
EUR  1'705.–EUR  1'705.–
EUR  2'310.–EUR  2'310.–
12 Wochen
EUR  1'860.–EUR  1'860.–
EUR  2'520.–EUR  2'520.–
1 Zusatzwoche
EUR  155.–EUR  155.–
EUR  210.–EUR  210.–
Kursdetails Kursdetails

Preise Kombi-Kurs

Dauer Kombi-Kurs
25+5 Lekt./Wo
20172018
1 Woche
EUR  385.–EUR  385.–
2 Wochen
EUR  770.–EUR  770.–
3 Wochen
EUR  1'110.–EUR  1'110.–
4 Wochen
EUR  1'480.–EUR  1'480.–
1 Zusatzwoche
EUR  360.–EUR  360.–
Kursdetails

Preise Privatunterricht

Dauer Privatunterricht
20 Lekt./Wo
20172018
1 Woche
EUR  600.–EUR  600.–
2 Wochen
EUR  1'200.–EUR  1'200.–
3 Wochen
EUR  1'800.–EUR  1'800.–
4 Wochen
EUR  2'400.–EUR  2'400.–
1 Zusatzwoche
EUR  600.–EUR  600.–
Kursdetails

Zusatzgebühren

Zusatzgebühren Preis
20172018
Einschreibegebühr
EUR 45.– EUR 45.–
Kursmaterial pauschal EUR -

Unterkunftspreise

Preise Gastfamilie

Dauer Gastfamilie
EZ, HP
20172018
pro Woche
EUR  189.–-
Unterkunftsdetails

Preise Appartement / Studio

Dauer Studentenappartement
EZ, oM
20172018
1 Woche
EUR  90.–-
2 Wochen
EUR  180.–-
3 Wochen
EUR  225.–-
4 Wochen
EUR  280.–-
1 Zusatzwoche
EUR  70.–-
Unterkunftsdetails

Preise Residenz

Dauer Residenz
EZ, HP
20172018
pro Woche
EUR  266.–-
Unterkunftsdetails

Anreise

Transfer Preise
20172018
Flughafen Santiago - Unterkunft
EUR 30.– EUR 30.–