Preise Privatkurse Business England

Kurspreise InTuition England

Preise One-to-One Kurs

Dauer One-to-One Kurs
15 Lekt./Wo
One-to-One Kurs
20 Lekt./Wo
One-to-One Kurs
25 Lekt./Wo
One-to-One Kurs
30 Lekt./Wo
1 WocheGBP  595.–GBP  720.–GBP  845.–GBP  970.–
2 WochenGBP  1'190.–GBP  1'440.–GBP  1'690.–GBP  1'940.–
1 ZusatzwocheGBP  595.–GBP  720.–GBP  845.–GBP  970.–
Kursdetails Kursdetails Kursdetails Kursdetails

Preise Examenskurs

Dauer Examenskurs
15 Lekt./Wo
Examenskurs
20 Lekt./Wo
Examenskurs
25 Lekt./Wo
Examenskurs
30 Lekt./Wo
1 WocheGBP  650.–GBP  830.–GBP  940.–GBP  1'081.–
2 WochenGBP  1'300.–GBP  1'660.–GBP  1'880.–GBP  2'162.–
1 ZusatzwocheGBP  650.–GBP  830.–GBP  940.–GBP  1'081.–
Kursdetails Kursdetails Kursdetails Kursdetails

Preise Businesskurs

Dauer Businesskurs
12+8 Lekt./Wo
Businesskurs
15+10 Lekt./Wo
1 WocheGBP  830.–GBP  940.–
2 WochenGBP  1'660.–GBP  1'880.–
1 ZusatzwocheGBP  830.–GBP  940.–
Kursdetails Kursdetails

Preise Professional-Kurs

Dauer Professional-Kurs
15 Lekt./Wo
Professional-Kurs
20 Lekt./Wo
Professional-Kurs
25 Lekt./Wo
1 WocheGBP  770.–GBP  935.–GBP  1'100.–
2 WochenGBP  1'540.–GBP  1'870.–GBP  2'200.–
1 ZusatzwocheGBP  770.–GBP  935.–GBP  1'100.–
Kursdetails Kursdetails Kursdetails

Preise Two-to-One Kurs

Dauer Two-to-One Kurs
15 Lekt./Wo
Two-to-One Kurs
20 Lekt./Wo
Two-to-One Kurs
25 Lekt./Wo
1 WocheGBP  436.–GBP  536.–GBP  636.–
2 WochenGBP  872.–GBP  1'072.–GBP  1'272.–
1 ZusatzwocheGBP  436.–GBP  536.–GBP  636.–
Kursdetails Kursdetails Kursdetails

Preise Option Examensvorbereitung

Dauer Option Examensvorbereitung
auf Anfrage
Kursdetails

Zusatzgebühren

Zusatzgebühren Preis 2017

Unterkunftspreise

Preise Gastfamilie

Dauer Gastfamilie
EZ, VP
Gastfamilie
DZ, VP
Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails

Preise Executive Gastfamlie

Dauer Gastfamilie (Executive)
EZ mit Bad, VP
Gastfamilie (Executive)
DZ mit Bad, VP
Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails