Preise Sprachschule St. Giles International – Brighton

Kurspreise St. Giles International – Brighton

Preise Standardkurs/Intensivkurs

Dauer Standardkurs vormittags
20 Lekt./Wo
Intensivkurs
28 Lekt./Wo
20172018
20172018
1 Woche
GBP  338.–GBP  291.–
GBP  433.–GBP  372.–
2 Wochen
GBP  572.–GBP  582.–
GBP  732.–GBP  744.–
3 Wochen
GBP  858.–GBP  873.–
GBP  1'098.–GBP  1'116.–
4 Wochen
GBP  1'012.–GBP  1'048.–
GBP  1'280.–GBP  1'336.–
5 Wochen
GBP  1'265.–GBP  1'310.–
GBP  1'600.–GBP  1'670.–
6 Wochen
GBP  1'518.–GBP  1'572.–
GBP  1'920.–GBP  2'004.–
7 Wochen
GBP  1'771.–GBP  1'834.–
GBP  2'240.–GBP  2'338.–
8 Wochen
GBP  1'928.–GBP  1'976.–
GBP  2'424.–GBP  2'528.–
9 Wochen
GBP  2'169.–GBP  2'223.–
GBP  2'727.–GBP  2'844.–
10 Wochen
GBP  2'410.–GBP  2'470.–
GBP  3'030.–GBP  3'160.–
11 Wochen
GBP  2'651.–GBP  2'717.–
GBP  3'333.–GBP  3'476.–
12 Wochen
GBP  2'796.–GBP  2'796.–
GBP  3'516.–GBP  3'564.–
1 Zusatzwoche
GBP  233.–GBP  233.–
GBP  293.–GBP  297.–
Kursdetails Kursdetails

Preise Businesskurs

Dauer Businesskurs
20+8 Lekt./Wo
20172018
2 Wochen
GBP  732.–GBP  744.–
3 Wochen
GBP  1'098.–GBP  1'116.–
4 Wochen
GBP  1'280.–GBP  1'336.–
5 Wochen
GBP  1'600.–GBP  1'670.–
6 Wochen
GBP  1'920.–GBP  2'004.–
7 Wochen
GBP  2'240.–GBP  2'338.–
8 Wochen
GBP  2'424.–GBP  2'528.–
9 Wochen
GBP  2'727.–GBP  2'844.–
10 Wochen
GBP  3'030.–GBP  3'160.–
11 Wochen
GBP  3'333.–GBP  3'476.–
12 Wochen
GBP  3'516.–GBP  3'564.–
1 Zusatzwoche
-GBP  297.–
Kursdetails

Preise Option: Einzelunterricht

Dauer Option: Einzelunterricht
5 Lekt./Wo
20172018
pro Woche
GBP  231.–GBP  233.–
Kursdetails

Preise Cambridge Examenskurs

Dauer Cambridge Examenskurs
20 Lekt./Wo
Cambridge Examenskurs
28 Lekt./Wo
20172018
20172018
4 Wochen
--
GBP  1'920.–-
6 Wochen
--
-GBP  2'004.–
8 Wochen
GBP  1'928.–GBP  1'976.–
GBP  2'424.–GBP  2'528.–
9 Wochen
GBP  2'169.–GBP  2'223.–
GBP  2'727.–GBP  2'844.–
10 Wochen
GBP  2'410.–GBP  2'470.–
GBP  3'030.–GBP  3'160.–
11 Wochen
-GBP  2'717.–
-GBP  3'476.–
12 Wochen
GBP  2'796.–-
GBP  3'516.–-
13 Wochen
-GBP  3'029.–
-GBP  3'861.–
Kursdetails Kursdetails

Preise IELTS Examenskurs

Dauer IELTS Examenskurs
20 Lekt./Wo
20172018
2 Wochen
-GBP  744.–
3 Wochen
-GBP  1'116.–
4 Wochen
GBP  1'012.–GBP  1'336.–
5 Wochen
GBP  1'265.–GBP  1'670.–
6 Wochen
GBP  1'518.–GBP  2'004.–
7 Wochen
GBP  1'771.–GBP  2'338.–
8 Wochen
GBP  1'928.–GBP  2'528.–
9 Wochen
GBP  2'169.–GBP  2'844.–
10 Wochen
GBP  2'410.–GBP  3'160.–
11 Wochen
GBP  2'651.–GBP  3'476.–
12 Wochen
GBP  2'796.–GBP  3'564.–
1 Zusatzwoche
GBP  233.–GBP  297.–
Kursdetails

Preise Langzeitkurs

Dauer Langzeitkurs Standard vormittags
20 Lekt./Wo
Langzeitkurs Intensiv
28 Lekt./Wo
20172018
20172018
24 Wochen
GBP  4'488.–GBP  4'872.–
GBP  5'568.–GBP  5'976.–
25 Wochen
GBP  4'575.–GBP  5'000.–
GBP  5'725.–GBP  6'150.–
26 Wochen
GBP  4'758.–GBP  5'200.–
GBP  5'954.–GBP  6'396.–
27 Wochen
GBP  4'941.–GBP  5'400.–
GBP  6'183.–GBP  6'642.–
28 Wochen
GBP  5'124.–GBP  5'600.–
GBP  6'412.–GBP  6'888.–
29 Wochen
-GBP  5'800.–
-GBP  7'134.–
30 Wochen
-GBP  6'000.–
-GBP  7'380.–
31 Wochen
-GBP  6'200.–
-GBP  7'626.–
32 Wochen
-GBP  6'400.–
-GBP  7'872.–
33 Wochen
-GBP  6'600.–
-GBP  8'118.–
34 Wochen
-GBP  6'800.–
-GBP  8'364.–
35 Wochen
-GBP  6'930.–
-GBP  8'610.–
36 Wochen
GBP  6'480.–-
GBP  8'208.–GBP  8'748.–
1 Zusatzwoche
GBP  177.–GBP  198.–
GBP  226.–GBP  243.–
Kursdetails Kursdetails

Preise Executive-Kurs

Dauer Executive-Kurs
20 Lekt./Wo
Executive-Kurs
30 Lekt./Wo
20172018
20172018
1 Woche
GBP  589.–GBP  606.–
GBP  877.–GBP  901.–
2 Wochen
GBP  1'158.–GBP  1'190.–
GBP  1'706.–GBP  1'756.–
3 Wochen
GBP  1'707.–GBP  1'758.–
GBP  2'487.–GBP  2'562.–
4 Wochen
GBP  2'236.–GBP  2'300.–
GBP  3'240.–GBP  3'332.–
1 Zusatzwoche
GBP  559.–GBP  575.–
GBP  810.–GBP  833.–
Kursdetails Kursdetails

Preise Privatunterricht (Executive)

Dauer Privatunterricht (Executive)
20 Lekt./Wo
Privatunterricht (Executive)
25 Lekt./Wo
20172018
20172018
1 Woche
GBP  1'219.–GBP  1'250.–
GBP  1'513.–GBP  1'554.–
2 Wochen
GBP  2'364.–GBP  2'426.–
GBP  2'936.–GBP  3'020.–
3 Wochen
GBP  3'444.–GBP  3'534.–
GBP  4'269.–GBP  4'392.–
4 Wochen
-GBP  4'564.–
-GBP  5'668.–
1 Zusatzwoche
GBP  1'112.–GBP  1'141.–
GBP  1'379.–GBP  1'417.–
Kursdetails Kursdetails

Preise Lehrerkurs

Dauer Lehrerkurs
26 Lekt./Wo
20172018
2 Wochen
GBP  732.–GBP  744.–
Kursdetails

Zusatzgebühren

Zusatzgebühren Preis
20172018
Einschreibegebühr
GBP 70.– GBP 80.–
Kursmaterial pauschal ca. GBP 25-50

Prüfungsgebühren

Prüfungsgebühren Preis
20172018
Cambridge English Proficiency (CPE)
GBP 165.– GBP 165.–

Unterkunftspreise

Preise Gastfamilie

Dauer Gastfamilie
EZ, HP
Gastfamilie (Langzeit)
EZ, HP
Gastfamilie
EZ mit Bad, HP
20172018
20172018
20172018
1 Woche
GBP  146.–GBP  150.–
-GBP  135.–
-GBP  222.–
25 Wochen
--
GBP  3'168.–-
--
1 Zusatzwoche
GBP  146.–GBP  150.–
-GBP  135.–
-GBP  222.–
Saisonzuschlag
28.06. – 30.08.2015
GBP  9.– pro Woche--
Saisonzuschlag
25.06. – 27.08.2017
GBP  10.– pro WocheGBP  24.– pro Woche-
Saisonzuschlag
24.06. – 26.08.2018
GBP  10.– pro WocheGBP  25.– pro Woche-
Weihnachtszuschlag
25.12. – 26.12.2015
GBP  30.– pauschal--
Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails

Preise Residenz

Dauer Studentenresidenz
EZ mit Bad, oM
20172018
pro Woche
GBP  275.–GBP  285.–
Saisonzuschlag
25.06. – 27.08.2017
GBP  10.– pro Woche
Saisonzuschlag
24.06. – 26.08.2018
GBP  10.– pro Woche
Unterkunftsdetails

Anreise

Transfer Preise
20172018
Flughafen London Heathrow - Unterkunft
GBP 136.– GBP 143.–
Flughafen London Gatwick - Unterkunft
GBP 75.– GBP 75.–
Flughafen Luton - Unterkunft
GBP 176.– GBP 187.–
Flughafen Stansted - Unterkunft
GBP 176.– GBP 187.–
Flughafen London City - Unterkunft
GBP 187.– GBP 182.–