Preise Sprachschule Viareggio - Centro Puccini

Kurspreise Centro Giacomo Puccini

Preise Standardkurs/Intensivkurs

Dauer Standardkurs
20 Lekt./Wo
20172018
1 Woche
EUR  200.–EUR  210.–
2 Wochen
EUR  340.–EUR  380.–
3 Wochen
EUR  510.–EUR  540.–
4 Wochen
EUR  680.–EUR  720.–
5 Wochen
EUR  850.–EUR  800.–
6 Wochen
EUR  1'020.–EUR  960.–
7 Wochen
EUR  1'190.–EUR  1'120.–
8 Wochen
EUR  1'360.–EUR  1'280.–
9 Wochen
EUR  1'530.–EUR  1'440.–
10 Wochen
EUR  1'700.–EUR  1'600.–
11 Wochen
EUR  1'870.–EUR  1'760.–
12 Wochen
EUR  1'800.–EUR  1'920.–
1 Zusatzwoche
EUR  150.–EUR  160.–
Kursdetails

Preise Kombi-Kurs

Dauer Kombi-Kurs
20+5 Lekt./Wo
Kombi-Kurs
20+10 Lekt./Wo
20172018
20172018
1 Woche
EUR  375.–EUR  410.–
EUR  550.–EUR  610.–
2 Wochen
EUR  690.–EUR  780.–
EUR  1'040.–EUR  1'180.–
3 Wochen
EUR  1'035.–EUR  1'140.–
EUR  1'560.–EUR  1'740.–
4 Wochen
EUR  1'380.–EUR  1'500.–
EUR  2'080.–EUR  2'300.–
5 Wochen
EUR  1'725.–EUR  1'860.–
EUR  2'600.–EUR  2'860.–
6 Wochen
EUR  2'070.–EUR  2'220.–
EUR  3'120.–EUR  3'420.–
1 Zusatzwoche
EUR  345.–EUR  360.–
EUR  520.–EUR  560.–
Kursdetails Kursdetails

Preise AIL Examenskurs

Dauer AIL Examenskurs
30 Lekt./Wo
20172018
4 Wochen
EUR  1'385.–EUR  1'385.–
Kursdetails

Zusatzgebühren

Zusatzgebühren Preis
20172018
Einschreibegebühr
EUR 70.– -

Unterkunftspreise

Preise Gastfamilie

Dauer Gastfamilie
EZ, ZF
Gastfamilie
EZ, HP
Gastfamilie
DZ, ZF
Gastfamilie
DZ, HP
20172018
20172018
20172018
20172018
--
--
--
--
1 Woche
EUR  168.–-
--
--
--
2 Wochen
EUR  312.–-
EUR  424.–-
--
--
3 Wochen
EUR  480.–-
--
--
--
4 Wochen
EUR  648.–-
--
--
--
5 Wochen
EUR  816.–-
--
--
--
6 Wochen
EUR  984.–-
--
--
--
7 Wochen
EUR  1'152.–-
--
--
--
8 Wochen
EUR  1'320.–-
--
--
--
9 Wochen
EUR  1'488.–-
--
--
--
10 Wochen
EUR  1'656.–-
--
--
--
11 Wochen
EUR  1'824.–-
--
--
--
12 Wochen
EUR  1'992.–-
--
--
--
1 Zusatzwoche
--
EUR  184.–-
--
--
Saisonzuschlag
01.07. – 26.08.2017
EUR  49.– pro WocheEUR  91.– pro Woche--
Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails

Preise Appartement / Studio

Dauer Studentenwohnung
EZ, oM
Studentenwohnung
DZ, oM
20172018
20172018
--
--
1 Woche
EUR  168.–-
--
2 Wochen
EUR  312.–-
--
3 Wochen
EUR  480.–-
--
4 Wochen
EUR  648.–-
--
5 Wochen
EUR  816.–-
--
6 Wochen
EUR  984.–-
--
7 Wochen
EUR  1'152.–-
--
8 Wochen
EUR  1'320.–-
--
9 Wochen
EUR  1'488.–-
--
10 Wochen
EUR  1'656.–-
--
11 Wochen
EUR  1'824.–-
--
12 Wochen
EUR  1'992.–-
--
Saisonzuschlag
01.07. – 26.08.2017
EUR  49.– pro Woche-
Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails

Anreise

Transfer Preise
20172018
Flughafen Pisa - Unterkunft
EUR 95.– EUR 95.–
Bahnhof Viareggio - Unterkunft
EUR 35.– EUR 35.–