Preise Sprachschule Porto - Fast Forward

Kurspreise Fast Forward

Preise Standardkurs/Intensivkurs

Dauer Standardkurs
20 Lekt./Wo
Intensivkurs
30 Lekt./Wo
1 WocheEUR  282.–EUR  484.–
2 WochenEUR  565.–EUR  967.–
3 WochenEUR  848.–EUR  1'450.–
4 WochenEUR  994.–EUR  1'708.–
5 WochenEUR  1'242.–EUR  2'135.–
6 WochenEUR  1'490.–EUR  2'562.–
7 WochenEUR  1'738.–EUR  2'989.–
8 WochenEUR  1'986.–EUR  3'416.–
9 WochenEUR  2'234.–EUR  3'843.–
10 WochenEUR  2'482.–EUR  4'270.–
11 WochenEUR  2'730.–EUR  4'697.–
12 WochenEUR  2'978.–EUR  5'124.–
1 ZusatzwocheEUR  248.–EUR  427.–
Kursdetails Kursdetails

Preise Kombi-Kurs

Dauer Kombi-Kurs
20+5 Lekt./Wo
1 WocheEUR  420.–
2 WochenEUR  840.–
3 WochenEUR  1'260.–
4 WochenEUR  1'680.–
1 ZusatzwocheEUR  420.–
Kursdetails

Preise Privatunterricht

Dauer Privatunterricht
20 Lekt./Wo
1 WocheEUR  640.–
2 WochenEUR  1'280.–
3 WochenEUR  1'920.–
4 WochenEUR  2'560.–
1 ZusatzwocheEUR  640.–
Kursdetails

Preise Portugiesisch und Surfen

Dauer Portugiesisch und Surfen
20+5 Lekt./Wo
1 WocheEUR  422.–
2 WochenEUR  845.–
3 WochenEUR  1'168.–
4 WochenEUR  1'474.–
1 ZusatzwocheEUR  388.–
Kursdetails

Zusatzgebühren

Zusatzgebühren Preis 2017
Einschreibegebühr EUR 40.–

Unterkunftspreise

Preise Gastfamilie

Dauer Gastfamilie
EZ, ZF
Gastfamilie
EZ, HP
pro WocheEUR  135.–EUR  191.–
Unterkunftsdetails Unterkunftsdetails

Anreise

Transfer Preise 2017
Flughafen Porto - Unterkunft EUR 45.–